Share this post

Av: Stian A. Wathne, 20 års erfaring fra bank & finans, BSc, MBA Entreprenørskap

 

Fra første juli 2017 ble det innført ny skatteordning for investeringer i oppstartsselskaper. Denne ordningen gir investorer mulighet for skattefradrag for inntil 500.000 per år dersom midlene blir investert i et oppstartsselskap som møter visse kriterier. Målsettingen med ordningen er å gjøre investeringer i oppstartsselskap mer attraktivt for private investorer og holding selskap.

Økt likviditet til et sårt trengende marked

Vi tror denne ordningen vil være med på å øke graden av investeringer i denne type selskaper ved å gjøre kapital mer tilgjengelig i et marked som sårt trenger disse pengene. Fra tidligere erfaringer med AMS (Aksje Sparing med Skattefradrag) og andre ordninger vet vi at Ola Nordmann er temmelig skattemotivert i sin sparemåte. De aller fleste oppstartsselskap har et behov for kapital, og med denne ordningen har selskapene mulighet til å hente inn kr. 1.500.000 per år.

 

Kriteriene for denne type investering

Det finnes en rekke kriterier for at denne skatteinsentiv ordningen skal oppfylles, men i all hovedsak peker den mot å koble private investorer med oppstartsselskaper. De viktigste kriteriene er som følger:

 

  • Investorer har anledning til å investere mellom 30.000 til 500.000 per år under denne ordningen og er forpliktet til å holde aksjene i minimum 3 år for at ordningen skal gjelde.
  • Selskapene må være under 6 år gamle, ha mindre enn 25 ansatte og driftsinntekter eller balansesum må være under 40 millioner kroner.
  • Selskapene må ha et årlig lønnsgrunnlag som er over kroner 400.000 per år.
  • Med en skattesats på 24% kan en skatteyter potensielt oppnå et skattefradrag på 120.000 per år.

 

Noen viktige punkter å tenke på dersom du er investor

Ikke la skattefradraget bli den viktigste drivkraften for dine investeringer. Husk at denne type investeringer er forbundet med høy risiko selv om potensiale for skyhøy avkastning er tilstede. Noen få selskaper blir superstjerner mens mange andre går dukken. Er du dyktig nok til å skille de gode fra de dårlige? Her er noen punkter som kanskje kan hjelpe deg med å ta riktige valg:

 

  • Hvordan er teamet bak dette selskapet? Finn ut hvilken kompetanse og hvilke erfaringer de har. Et team på mer enn 1 person er sannsynligvis å foretrekke.

 

  • Hva er forretningsmodellen? Ikke invester i et selskap som har en forretningsmodell du ikke forstår. Sjekk også at forretningsplanene er realistiske. Et selskap som allerede har etablert seg i markedet kan være å foretrekke foran en helt ny oppfinnelse.

 

  • Hva er prisen på selskapet? Sørg for at du har god oversikt over verdifastsettelsen av selskapet. Spør deg selv om prisen er realistisk. Finn ut hva som er begrunnelsen for denne prisingen, sjekk logikken bak dette.

 

 

Hva er viktig for gründerne ved valg av investor

Selv om penger er en sterk motivasjon så er det viktig at oppstartsselskapet tenker på hvilke investorer de ønsker å ha med på lag. Her er noen punkter:

 

Involvering – i noen tilfeller kan det være nyttig og bra at investorene involverer seg i selskapet, spesielt hvis de har kompetanse eller nettverk som kan komme til nytte. Gjør et valg, vil du ha passive eller aktive investorer.

 

Utvanning – ta et oppgjør med hvor mye av selskapet du trenger å ”selge” ut. Husk at jobben som gründer er krevende og at andelen din etter emisjonen skal være nok til å holde deg motivert.

 

Neste emisjon – flere oppstartsselskap har bommet på fart, tid og beløp og har derfor måttet gjøre mer enn en emisjon. Dette er ingen krise i seg selv, men dersom både selskapet og investor er forberedt på at dette kan skje så kan det skape et bedre klima.

 

Er det noe med liten skrift her

Regelverket er satt opp for å unngå at selskaper som ikke skal skape arbeidsplasser kommer med. Dette betyr blant annet at selskaper som kun driver med passiv kapitalforvaltning ikke har rett på ordningen. Samtidig er det noen nyanser til reglene i forhold til identifisering og restrukturering av allerede etablerte selskapet. Mer om dette finner du på finansdepartementet sine hjemmesider.

 

 

 

 

 

Leave a Comment

Kontakt meg
[contact-form-7 404 "Not Found"]
Er du et oppstartsselskap på jakt etter kapital? Send oss din pitch.
[contact-form-7 404 "Not Found"]
Kontakt meg
[contact-form-7 404 "Not Found"]
Contact me.
[contact-form-7 404 "Not Found"]
Are you a startup looking for smart capital? Send us your pitch.
[contact-form-7 404 "Not Found"]
Contact me.
[contact-form-7 404 "Not Found"]